Michalakakos Theodoros M. - Athens
Decorations - Athens Athens - ATTICA